Lịch Khai Giảng

 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

 

Tháng 07/2020

 

KHÓA 121


 
 
 
I/ LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY CĂN BẢN
 
*     Ngày khai giảng :   06/ 07/ 2020
 
    
-         Thời gian đào tạo  :   2 tháng - tuần 3 buổi - 3 giờ/1 buổi
                                     Bao gồm : 30 giờ lý thuyết tại lớp
                                                    60 giờ thực hành tại xưởng thực hành
                                                  192 giờ thực tập tại công ty
 
-         Học phí trọn khóa :   6.500.000 đồng / khóa
       Đóng làm 2 lần  - Lần I   : 3.000.000 đồng
                               - Lần II : 3.500.000 đồng(sau 1 tháng học)   
 
-   Học vào các ngày  :   2 - 4 - 6      Từ 18h30 đến 21h30
 
II/ LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA  CĂN BẢN
 
*     Ngày khai giảng :  06/ 07/ 2020
 
   
 
-         Thời gian đào tạo  :   1 tháng - tuần 3 buổi - 3 giờ/1 buổi
                                        Bao gồm :  03 giờ lý thuyết tại lớp
                                                        36 giờ thực hành tại xưởng thực hành
                                                       96 giờ thực tập tại công ty
 
-         Học phí trọn khóa :   3.500.000 đồng / khóa
 
-   Học vào các ngày  :   2 - 4 - 6   Từ 18h 30 đến 21h30
 

 

III/ LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY RICOH CĂN BẢN
 
*     Ngày khai giảng :  06/ 07/ 2020
 
   
 
-         Thời gian đào tạo  :   1 tháng - tuần 3 buổi - 3 giờ/1 buổi
                                        Bao gồm :  03 giờ lý thuyết tại lớp
                                                        36 giờ thực hành tại xưởng thực hành
                                                       96 giờ thực tập tại công ty
 
-         Học phí trọn khóa :   3.500.000 đồng / khóa
 
-   Học vào các ngày  :   2 - 4 - 6   Từ 18h 30 đến 21h30

 

  
 

Thông tin tư vấn  : 090 363 0002

 
 

Địa điểm đăng ký và học :  Số 14 đường 14, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

 

 

 


Xem Đào tạo nghề An Pha ở bản đồ lớn hơn

 

 

 
 

 


 

 

 

 

Bài giới thiệu khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN