Lịch Khai Giảng

 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

 

Tháng 06/2018

 

KHÓA 116


 
 
 
I/ LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY CĂN BẢN
 
*     Ngày khai giảng :   04/ 06/ 2018
 
    
-         Thời gian đào tạo  :   2 tháng - tuần 3 buổi - 3 giờ/1 buổi
                                        Bao gồm : 30 giờ lý thuyết
                                                        60 giờ thực hành tại xưởng
                                                       192 giờ thực tập trên thực tế
 
-         Học phí trọn khóa :   4.800.000 đồng / khóa
       Đóng làm 2 lần  - Lần I  50% : 2.400.000 đồng
                               - Lần II 50% : 2.400.000 đồng(sau 1 tháng học)   
 
-   Học vào các ngày  :   2 - 4 - 6      Từ 18h30 đến 21h30
 
II/ LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA  CĂN BẢN
 
*     Ngày khai giảng :  04/ 06/ 2018
 
   
 
-         Thời gian đào tạo  :   1 tháng - tuần 3 buổi - 3 giờ/1 buổi
                                        Bao gồm :  03 giờ lý thuyết
                                                        36 giờ thực hành tại xưởng
                                                       96 giờ thực tập trên thực tế
 
-         Học phí trọn khóa :   2.500.000 đồng / khóa
 
-   Học vào các ngày  :   2 - 4 - 6   Từ 18h 30 đến 21h30
 

 

III/ LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY RICOH CĂN BẢN
 
*     Ngày khai giảng :  04/ 06/ 2018
 
   
 
-         Thời gian đào tạo  :   1 tháng - tuần 3 buổi - 3 giờ/1 buổi
                                        Bao gồm :  03 giờ lý thuyết
                                                        36 giờ thực hành tại xưởng
                                                       96 giờ thực tập trên thực tế
 
-         Học phí trọn khóa :   2.500.000 đồng / khóa
 
-   Học vào các ngày  :   2 - 4 - 6   Từ 18h 30 đến 21h30
 

 

  
 

Thông tin tư vấn  : 090 363 0002

 
 

Địa điểm đăng ký và học :  215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

 

 

 


Xem Đào tạo nghề An Pha ở bản đồ lớn hơn

 

 

 
 

 


 

 

 

 

Bài giới thiệu khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN