Hình Ảnh Bộ Môn

 

Học viên học lý thuyết tại đơn vị liên kết

 

 Học viên học thực hành tại đơn vị liên kết

 

 

 Sinh hoạt ngoại khóa lớp S/C máy văn phòng K339

 

Bài giới thiệu khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN