Chương trình đào tạo
Chương Trình Đào Tạo Lớp Mạng Ứng Dụng Cho Máy Văn Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ Mục tiêu khóa học:
 Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng:
-         Cài đặt, vận hành hệ thống mạng máy tính với vác thiết bị máy văn phòng.
-         Xây dựng hệ thống mạng máy tính với các thiết bị máy văn phòng cho các doanh nghiệp.
-         Sử lý các sự cố kết nối giữa hệ thống mạng máy tính với các thiết bị máy văn phòng.
II/Nội dung khóa học:
STT
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1
Giới thiệu về mạng
2
Tổng quan về địa chỉ IP
3
Phương pháp truyền dẫn và các thiết bị mạng
4
Thực hành kết nối hệ thống mạng với thiết bị máy văn phòng.
III/ Điều kiện theo học:
-         Nam nữ từ 18 tuổi trở lên, có trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên, sức khỏe tốt để theo học.
IV/ Mội trường học:
-         Học viên được học lý thuyết và thực hành trực tiếp trên các loại máy kỹ thuật số thông dụng.
-         Giáo viên tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tế.
-         Giáo trình hướng dẫn chi tiết.
V/ Thời lượng và học phí:
-         Thời gian đào tạo :  6 buổi, tuần 3 buổi, 3 giờ/1 buổi
                                  (9 giờ lý thuyết, 9 giờ thực hành)
-         Học phí                :  600.000 đồng / khóa
-         Học vào các buổi  :  tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 (tùy theo khóa)
                                       học từ 18h đến 21h
VI/ Những điểm nổi bât:
-         Hỗ trợ kỹ thuật dài hạn cho học viên sau tốt nghiệp.
-         Hotline: 090 363 0002
-         Website   : www.daynghephotocopy.com.vn
-         Diễn đàn :  www.daynghephotocopy.com.vn/forum