PDA

View Full Version : BÀI VIẾT VI PHẠM


  1. Post bài không dấu
  2. Thành viên "mayvanphongtq" Post bài không dấu
  3. Thành viên "photoduythai" lỗi các dùng từ ngữ
  4. Lỗi quảng cáo
  5. trinhbinh.it Post bài không dấu