Diễn Đàn Anpha

Diễn Đàn Anpha (http://daynghephotocopy.com.vn/forum/index.php)
-   THÔNG BÁO (http://daynghephotocopy.com.vn/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Thông báo cho học viên khóa K359 (http://daynghephotocopy.com.vn/forum/showthread.php?t=445)

Admin 13/01/2011 08:12 AM

Thông báo cho học viên khóa K359
 
- Ban quản trị diễn đàn Anpha thông báo cho các thành viên của khóa K359 về việc cập nhật địa chỉ mail.
- Hiện nay ban quản trị đã mở lại tài khoản cho các thành viên là học viên khóa K359 để cập nhật địa chỉ mail và thông tin
- Thời gian từ : 14 / 01 / 2011 đến hết ngày 22 / 01 / 2011
- Sau thời gian này mà các thành viên không cập nhật thông tin đầy đủ thì ban quản trị diễn đàn Anpha Banner account vĩnh viễn.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:30 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.